Đăng ký nhà cung cấp lên bài gái gọi tại đây

Quy định đăng bình luận trên website

GGB

1. Về nội dung bình luận:

Bình luận phải tuân thủ các quy định pháp luật và không vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hoá của người Việt Nam.

Bình luận không được sử dụng ngôn từ thô tục, bậy bạ, xúc phạm hoặc đe dọa đến cá nhân, tổ chức, tôn giáo, dân tộc khác.

Bình luận phải liên quan đến nội dung bài viết, không được spam hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

2. Việc ẩn hay hiện tên người bình luận:

Tên người bình luận sẽ bị che bằng dấu sao(*) một phần nếu người dùng đăng nhập tài khoản vào website, để tránh lộ thông tin gây phiền phức.

Tên người bình luận sẽ được hiển thị trên website không bị che nếu người bình luận không đăng nhập. Người bình luận có thể đặt tên giả để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

3. Việc xóa thông tin bình luận:

BQT website có quyền xóa bình luận nếu bình luận vi phạm các quy định được đề cập ở ý 1.

Người bình luận cũng có thể yêu cầu qua thư nội bộ để xóa bình luận của mình. Chỉ có BQT website mới có thể xoá bình luận để giám sát các report của Checker về bài đăng.

Nếu bình luận đã được xóa, người bình luận sẽ không thể lấy lại được thông tin đã bị xóa.